O produktech

 

Obecné otázky

 

Způsoby dodání zboží

 

Vyřizování reklamací

Mohu zboží vrátit ve lhůtě 14 dní?

Samozřejmě ano!

V případě, že jste spotřebitel (nenakupujete na živnostenský list nebo firmu), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na naší prodejně, ve které jste jej vyzvedl. Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení, ANVI TRADE s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, ze kterého je zřejmé, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Zboží dorazilo nekompletní

V případě nekompletní zásilky je nutné nás informovat na emai: objednavky@anvitrade.cz o chybějících částech, kdy na naše náklady chybějící část dopošleme.