Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ANVI TRADE s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČ: 63990920, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38896 (dále jen „Správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení") zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • název společnosti,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • IČ, 
 • adresu doručení,
 • bankovní spojení.

Uvedené osobní údaje zpracovává Správce za účelem oprávněného zájmu, souvisejícího s plněním smluvních ujednání a zákonných povinností, tvorbou obchodních statistik, stejně jako za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem:

 • v případě účelu zasílání newsletterů a obchodních sdělení, bez vzájemné obchodní činnosti, zpracovány po dobu 3 let
 • v případě vzájemného obchodního styku zpracovávány po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.

Osobní údaje jsou uchovávány v informačním ERP a CRM systému Správce, stejně jako v aplikaci elektronické pošty na cloudovém úložišti společnosti Microsoft.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, tj. e-mailovou adresu anvitrade@anvitrade.cz nebo poštou na adresu ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i subjekty poskytující Správci IT, advokátní a účetní služby, služby elektronické komunikace a dodávku datových služeb, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je stvrzen elektronicky odesláním objednávky.